aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ca.po
blob: 6b4650038b661512ca55f94fb9ef9ab1adff57be (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# 
# Translators:
# Davidmp <medipas@gmail.com>, 2016,2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: slapt-get\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: woodwardj at jaos dot org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-02 18:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-11 18:06+0000\n"
"Last-Translator: Davidmp <medipas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/jaos/slapt-get/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Ready"
msgstr "A punt"

msgid "Upgrade"
msgstr "Actualitza"

msgid "Re-Install"
msgstr "Reinstal·la"

msgid "<b>Required:</b>"
msgstr "<b>Requerit:</b>"

msgid "<b>Conflicts:</b>"
msgstr "<b>Conflictes:</b>"

msgid "<b>Suggests:</b>"
msgstr "<b>Suggereix:</b>"

#. installed
msgid "No dependency information available"
msgstr "No hi ha informació de dependències."

msgid "Source"
msgstr "Font"

msgid "No changelog information available"
msgstr "No hi ha informació de registre de canvis."

msgid "The list of installed files is only available for installed packages"
msgstr "La llista de fitxers instal·lats només està disponible per als paquets instal·lats."

msgid "Excluded"
msgstr "Exclòs"

msgid "To be Removed"
msgstr "Per eliminar"

msgid "To be Installed"
msgstr "Per instal·lar"

msgid "To be Re-Installed"
msgstr "Per reinstal·lar"

msgid "To be Downgraded"
msgstr "Per degradar"

msgid "To be Upgraded"
msgstr "Per actualitzar"

msgid "Installed"
msgstr "Instal·lat"

msgid "Not Installed"
msgstr "No instal·lat"

msgid "Progress"
msgstr "Progrés"

msgid "Checking for new package data..."
msgstr "Es comprova si hi ha dades de paquets noves..."

msgid "GPG Key verification failed"
msgstr "Ha fallat la verificació de la clau GPG."

msgid "Retrieving package data..."
msgstr "Es recuperen dades de paquets..."

msgid "Retrieving patch list..."
msgstr "Es recupera la llista de pedaços..."

msgid "Retrieving checksum list..."
msgstr "Es recupera la llista de sumes de verificació..."

msgid "Retrieving checksum signature..."
msgstr "Es recupera la signatura de la suma de verificació..."

msgid "Verifying checksum signature..."
msgstr "Es verifica la signatura de la suma de verificació..."

msgid "Retrieving ChangeLog.txt..."
msgstr "Es recupera ChangeLog.txt..."

msgid "Reading Package Lists..."
msgstr "Es llegeixen les llistes de paquets..."

#, c-format
msgid "Download rate: %.0f%s/s"
msgstr "Velocitat de baixada: %.0f%s/s"

msgid "Error"
msgstr "Error"

msgid "Completed actions"
msgstr "Accions completades"

msgid "Successfully executed all actions."
msgstr "Totes les accions s'han executat correctament."

msgid "pkgtools returned an error"
msgstr "el pkgtools ha retornat un error"

msgid "Enabled"
msgstr "Habilitat"

msgid "Visible"
msgstr "Visible"

msgid "Priority"
msgstr "Prioritat"

msgid "Expression"
msgstr "Expressió"

msgid "Packages with unmet dependencies"
msgstr "Paquets amb dependències no resoltes"

msgid "Package conflicts"
msgstr "Conflictes de paquet"

msgid ", which is required by "
msgstr ", que és requerit per "

msgid ", is excluded"
msgstr ", s'exclou"

msgid "Packages excluded"
msgstr "Paquets exclosos"

msgid "Packages to be installed"
msgstr "Paquets per instal·lar"

msgid "Packages to be upgraded"
msgstr "Paquets per actualitzar"

msgid "Packages to be reinstalled"
msgstr "Paquets per reinstal·lar"

msgid "Packages to be removed"
msgstr "Paquets per eliminar"

msgid "Package"
msgstr "Paquet"

#, c-format
msgid "%d upgraded, "
msgid_plural "%d upgraded, "
msgstr[0] "%d d'actualitzat, "
msgstr[1] "%d d'actualitzats, "

#, c-format
msgid "%d reinstalled, "
msgid_plural "%d reinstalled, "
msgstr[0] "%d de reinstal·lat, "
msgstr[1] "%d de reinstal·lats, "

#, c-format
msgid "%d newly installed, "
msgid_plural "%d newly installed, "
msgstr[0] "%d d'instal·lat de nou, "
msgstr[1] "%d d'instal·lats de nou, "

#, c-format
msgid "%d to remove "
msgid_plural "%d to remove "
msgstr[0] "%d per eliminar"
msgstr[1] "%d per eliminar"

#, c-format
msgid "and %d not upgraded."
msgid_plural "and %d not upgraded."
msgstr[0] "i %d de no actualitzat."
msgstr[1] "i %d de no actualitzats."

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">You don't have enough free space</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">No teniu prou espai lliure.</span>"

#, c-format
msgid "Need to get %.0f%s/%.0f%s of archives.\n"
msgstr "Cal obtenir %.0f%s/%.0f%s d'arxius.\n"

#, c-format
msgid "Need to get %.0f%s of archives."
msgstr "Cal obtenir %.0f%s d'arxius."

#, c-format
msgid "After unpacking %.0f%s disk space will be freed."
msgstr "Després de desempaquetar-ho, s'alliberaran %.0f%s d'espai de disc."

#, c-format
msgid "After unpacking %.0f%s of additional disk space will be used."
msgstr "Després de desempaquetar-ho, s'usaran %.0f%s d'espai de disc addicional."

msgid "Up to Date"
msgstr "Al dia"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">No updates available</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">No hi ha actualitzacions disponibles</span>"

msgid "Downloading packages..."
msgstr "Es baixen els paquets..."

msgid "Downloading..."
msgstr "Baixant..."

#, c-format
msgid "Failed to download %s: %s"
msgstr "Ha fallat la baixada de %s: %s"

msgid "Removing packages..."
msgstr "S'eliminen paquets..."

msgid "Installing packages..."
msgstr "S'instal·len paquets..."

msgid "Uninstalling..."
msgstr "Desinstal·lant..."

msgid "Installing..."
msgstr "Instal·lant..."

msgid "Upgrading..."
msgstr "Actualitzant..."

msgid "Failed to commit preferences"
msgstr "Ha fallat validar les preferències"

msgid "Pending changes. Click execute when ready."
msgstr "Hi ha canvis pendents. Cliqueu a \"Executa\" quan estigueu a punt."

msgid "Status"
msgstr "Estat"

msgid "Name"
msgstr "Nom"

msgid "Version"
msgstr "Versió"

msgid "Location"
msgstr "Ubicació"

msgid "Description"
msgstr "Descripció"

msgid "Installed Size"
msgstr "Mida un cop feta la instal·lació"

#, c-format
msgid "<b>Excluding %s due to dependency failure</b>"
msgstr "<b>S'exclou %s a causa d'una fallada de dependència</b>"

msgid ""
"Missing dependencies may mean the software in this package will not function"
" correctly.  Do you want to continue without the required packages?"
msgstr "Si hi ha dependències que falten pot significar que el programari d'aquest paquet no funcionarà correctament. Voleu continuar sense els paquets requerits?"

msgid ": Depends: "
msgstr ": Depèn: "

msgid "Import"
msgstr "Importa"

msgid "No key found"
msgstr "No s'ha trobat cap clau"

msgid "ChangeLogs"
msgstr "Registre de canvis"

msgid "No changelogs found."
msgstr "No s'ha trobat cap registre de canvis."

msgid "Gslapt Package Manager"
msgstr "Gestor de paquets Gslapt"

msgid "Install, remove and upgrade software packages"
msgstr "Instal·leu, actualitzeu i elimineu paquets de programari"

msgid "Run Gslapt as root"
msgstr "Executa Gslapt com a administrador"

msgid "Authentication is required to run Gslapt"
msgstr "Cal autenticació per executar Gslapt."

msgid "Base"
msgstr "Base"

msgid "Applications"
msgstr "Aplicacions"

msgid "Development Tools"
msgstr "Eines de desenvolupament"

msgid "GNU Emacs"
msgstr "GNU Emacs"

msgid "Documentation"
msgstr "Documentació"

msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

msgid "Linux kernel"
msgstr "Nucli de Linux"

msgid "KDE"
msgstr "KDE"

msgid "KDE Internationalization"
msgstr "Internacionalització del KDE"

msgid "Libraries"
msgstr "Biblioteques"

msgid "Networking"
msgstr "Xarxa"

msgid "teTeX"
msgstr "teTeX"

msgid "TCL"
msgstr "TCL"

msgid "X Window System"
msgstr "Sistema de finestres X"

msgid "X Applications"
msgstr "Aplicacions d'X"

msgid "BSD Console games"
msgstr "Jocs de consola BSD"

msgid "Patches"
msgstr "Pedaços"

msgid "GSB Base"
msgstr "Base GSB"

msgid "GSB Accessibility"
msgstr "Accessibilitat GSB"

msgid "GSB Administration"
msgstr "Administració GSB"

msgid "GSB Applications"
msgstr "Aplicacions GSB"

msgid "GSB Compiz Fusion"
msgstr "Compiz Fusion GSB "

msgid "GSB Development"
msgstr "Desenvolupament GSB"

msgid "GSB Office"
msgstr "Oficina GSB"

msgid "GSB Libraries"
msgstr "Biblioteques GSB"

msgid "GSB Mono"
msgstr "Mono GSB"

msgid "GSB Networking"
msgstr "Xarxa GSB"

msgid "GSB OpenOffice.org"
msgstr "OpenOffice.org GSB"

msgid "GSB Themes"
msgstr "Temes GSB"

msgid "Games"
msgstr "Jocs"

msgid "Localization"
msgstr "Localització"

msgid ""
"gslapt is a GTK+ frontend to slapt-get, an APT like package system for "
"Slackware"
msgstr "El gslapt és un frontal de GTK+ per a slapt-get, un sistema de paquets semblant a APT per a l'Slackware."

msgid "working"
msgstr "treballant"

msgid "total progress"
msgstr "progrés total"

msgid "Gslapt"
msgstr "Gslapt"

msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"

msgid "Update local package cache"
msgstr "Actualitza la memòria cau local de paquets"

msgid "Update"
msgstr "Actualitza"

msgid "Mark all possible upgrades"
msgstr "Marca totes les actualitzacions possibles"

msgid "Mark All Upgrades"
msgstr "Marca totes les actualitzacions"

msgid "Mark all obsolete packages"
msgstr "Marca tots els paquets obsolets"

msgid "Mark Obsolete"
msgstr "Marca com a obsolet"

msgid "Execute all scheduled actions in current transaction"
msgstr "Executa totes les accions programades a la transacció actual"

msgid "Execute"
msgstr "Executa"

msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"

msgid "Unmark All"
msgstr "Desmarca-ho tot"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"

msgid "_View"
msgstr "_Visualitza"

msgid "View all packages"
msgstr "Visualitza tots els paquets"

msgid "All"
msgstr "Tot"

msgid "View available packages from current sources"
msgstr "Visualitza els paquets disponibles de les fonts actuals"

msgid "Available"
msgstr "Disponible"

msgid "View installed packages"
msgstr "Visualitza els paquets instal·lats"

msgid "View Marked Packages"
msgstr "Visualitza els paquets marcats"

msgid "Marked"
msgstr "Marcat"

msgid "View Upgradeable Packages"
msgstr "Visualitza els paquets actualitzables"

msgid "Upgradeable"
msgstr "Actualitzable"

msgid "P_ackage"
msgstr "P_aquet"

msgid "Unmark"
msgstr "Desmarca"

msgid "Install"
msgstr "Instal·la"

msgid "Downgrade"
msgstr "Degrada"

msgid "Remove"
msgstr "Elimina"

msgid "_Help"
msgstr "A_juda"

msgid "Icon Legend"
msgstr "Llegenda de la icona"

msgid "View ChangeLogs"
msgstr "Visualitza els registres de canvis"

msgid "About"
msgstr "Quant a"

msgid "Search"
msgstr "Cerca"

msgid "<b>Name:</b>"
msgstr "<b>Nom:</b>"

msgid "No package is selected."
msgstr "No s'ha seleccionat cap paquet."

msgid "<b>Status:</b>"
msgstr "<b>Estat:</b>"

msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Descripció:</b>"

msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Versió:</b>"

msgid "<b>Source:</b>"
msgstr "<b>Font:</b>"

msgid "<b>Priority:</b>"
msgstr "<b>Prioritat:</b>"

msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Ubicació:</b>"

msgid "<b>Installed Version</b>"
msgstr "<b>Versió instal·lada</b>"

msgid "Version:"
msgstr "Versió:"

msgid "Installed Size:"
msgstr "Mida un cop feta la instal·lació:"

msgid "<b>Latest Available Version</b>"
msgstr "<b>Última versió disponible</b>"

msgid "Size:"
msgstr "Mida:"

msgid "Source:"
msgstr "Font:"

msgid "Common"
msgstr "Comú"

msgid "Dependencies"
msgstr "Dependències"

msgid "Changelog"
msgstr "Registre de canvis"

msgid "Files"
msgstr "Fitxers"

msgid ""
"<b>The following icons are used to indicate the current status of a "
"package:</b>"
msgstr "<b>Les icones següents s'usen per indicar l'estat actual d'un paquet:</b>"

msgid "Repositories changed"
msgstr "Els repositoris han canviat"

msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Repositories changed</span>"
msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Els repositoris han canviat</span>"

msgid ""
"You need to reload the package list from the sources you have listed.  Do "
"you want to do this now?"
msgstr "Cal que torneu a carregar la llista de paquets de les fonts que teniu llistades. Ho voleu fer ara?"

msgid "Source failed"
msgstr "Ha fallat la font"

msgid ""
"This package source failed or is not available.  Do you want to disable this"
" source and continue anyway?"
msgstr "Aquesta font de paquets ha fallat o bé no està disponible. Voleu inhabilitar-la i continuar tanmateix?"

msgid "Default"
msgstr "Per defecte"

msgid "Official"
msgstr "Oficial"

msgid "Preferred"
msgstr "Preferida"

msgid "Custom"
msgstr "Personalitzada"

msgid "Package Source"
msgstr "Font de paquets"

msgid "Summary"
msgstr "Resum"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Apply the following changes?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">S'apliquen els canvis següents?</span>"

msgid "This is a summary of the changes about to be performed."
msgstr "Aquest és el resum dels canvis que s'estan a punt de fer."

msgid "Download packages only"
msgstr "Només baixa els paquets"

msgid "<b>Package and data storage</b>"
msgstr "<b>Emmagatzematge de paquets i dades</b>"

msgid "_Delete Cached Package Files"
msgstr "E_limina els fitxers de paquets de la cau"

msgid "Working Directory"
msgstr "Directori de treball"

msgid "<b>Exclude List</b>"
msgstr "<b>Llista d'exclusió</b>"

msgid "<span weight=\"bold\">Exclude Expression:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Expressió d'exclusió:</span>"

msgid "Excludes"
msgstr "Exclou"

msgid "<b>Package Sources</b>"
msgstr "<b>Fonts de paquets</b>"

msgid "Sources"
msgstr "Fonts"

msgid "<b>GPG Keys</b>"
msgstr "<b>Claus GPG</b>"

msgid "Verification"
msgstr "Verficació"