aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sk.po
blob: c3d558e617b14226691bef74443c18f1d14b0b2c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
# slovak translation for gslapt
# Copyright (C) 2005 Jason Woodward
# This file is distributed under the same license as the gslapt package.
# FIRST AUTHOR Erik Gyepes <depi@depi.sk>, 2005, 2006
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: slapt-get-devel@software.jaos.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-23 21:28-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-08 21:06+0500\n"
"Last-Translator: Erik Gyepes <depi@depi.sk>\n"
"Language-Team: slapt-get-devel <slapt-get-devel@software.jaos.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "<b>Exclude List</b>"
msgstr "<b>Vylúčené</b>"

msgid "<b>Package Sources</b>"
msgstr "<b>Zdroje balíkov</b>"

msgid "<b>Package and data storage</b>"
msgstr "<b>Úložné miesto dát a balíkov</b>"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Apply the following changes?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Potvrdiť nasledovné zmeny?</span>"

msgid "<span weight=\"bold\">Exclude Expression:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Vylúčiť výraz:</span>"

msgid "<span weight=\"bold\">SOURCE=</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">ZDROJ=</span>"

msgid "About gslapt"
msgstr "O gslapt"

msgid "About"
msgstr "Info"

msgid "Checking for new package data..."
msgstr "Hľadajú sa nové balíky..."

msgid "Clear search expression"
msgstr "Vymazať hľadaný výraz"

msgid "Clear"
msgstr "Vymazať"

msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikty"

#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Nemôžem nájsť pixmap súbor: %s"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Download packages only"
msgstr "Len stiahnuť balík"

msgid "Downloading packages..."
msgstr "Sťahujem balíky..."

msgid "Downloading..."
msgstr "Sťahujem..."

msgid "Exclude package"
msgstr "Vylúčiť balík"

msgid "Exclude"
msgstr "Vylúčiť"

msgid "Excludes"
msgstr "Vylúčenia"

msgid "Execute all scheduled actions in current transaction"
msgstr "Spustiť všetky naplánované akcie v aktuálnej transakcii"

msgid "Execute"
msgstr "Spustiť"

msgid "Expression"
msgstr "Výraz"

msgid "Gslapt"
msgstr "Gslapt"

msgid "Install"
msgstr "Inštalovať"

msgid "Install/Upgrade package"
msgstr "Inštalovať/Upgradovať balík"

msgid "Installed Size:"
msgstr "Nainštalovaná veľkosť:"

msgid "Installed"
msgstr "Nainštalovaný"

msgid "Installing packages..."
msgstr "Inštalujem balíky..."

msgid "Installing..."
msgstr "Inštalujem..."

msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"

msgid "Name"
msgstr "Názov"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Package Action"
msgstr "Funkcia balíka"

msgid "Package Information"
msgstr "Informácia o balíku"

msgid "Package"
msgstr "Balík"

msgid "Packages excluded"
msgstr "Vylúčené balíky"

msgid "Packages to be installed"
msgstr "Balíky, ktoré budú nainštalované"

msgid "Packages to be removed"
msgstr "Balíky, ktoré budú vymazané"

msgid "Packages to be upgraded"
msgstr "Balíky, ktoré budú upgradnuté"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"

msgid "Progress"
msgstr "Spracovať"

msgid "Quit"
msgstr "Koniec"

msgid "Remove package"
msgstr "Vymazať balík"

msgid "Remove"
msgstr "Vymazať"

msgid "Removing packages..."
msgstr "Vymazávam balíky..."

msgid "Required"
msgstr "Potrebné"

msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"

msgid "Source"
msgstr "Zdroj"

msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"

msgid "Suggests"
msgstr "Doporučenia"

msgid "Summary"
msgstr "Zhrnutie"

msgid "This is a summary of the changes about to be performed."
msgstr "Toto je zhrnutie o zmenách, ktoré budú vykonané."

msgid "Uninstalling..."
msgstr "Odinštalovávam..."

msgid "Up_grade"
msgstr "Up_grade"

msgid "Update local package cache"
msgstr "Aktualizovať lokálnu cache balíkov"

msgid "Update"
msgstr "Aktualizovať"

msgid "Upgrade"
msgstr "Upgrade"

msgid "Upgrading packages..."
msgstr "Upgradujem balíky..."

msgid "Upgrading..."
msgstr "Upgradujem..."

msgid "Version"
msgstr "Verzia"

msgid "Working Directory"
msgstr "Pracovný Adresár"

msgid "Yes"
msgstr "Áno"

msgid "_Help"
msgstr "_Pomoc"

msgid ""
"gslapt is a GTK+ frontend to slapt-get, an APT like package system for "
"Slackware"
msgstr ""
"gslapt je GTK+ nadstavba k slapt-get, ktorý je založený na báze APT pre"
"Slackware"

msgid "total progress"
msgstr "celkovo spracovať"

msgid "working"
msgstr "pracujem"

msgid "Up to Date"
msgstr "Je aktuálny"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">No updates available</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie</span>"

msgid "%d upgraded, %d newly installed, %d to remove and %d not upgraded."
msgstr "%d upgradnutých, %d novo nainštalovaných, %d na vymazanie a %d neupgradnutých."

msgid "Need to get %.1d%s/%.1d%s of archives.\n"
msgstr "Potrebné stiahnuť %.1d%s/%.1d%s z archívov.\n"

msgid "Need to get %.1d%s of archives."
msgstr "Potrebné stiahnuť %.1d%s z archívov."

msgid "After unpacking %.1d%s disk space will be freed."
msgstr "Po rozbalení %.1d%s diskového priestoru bude uvoľnených."

msgid "After unpacking %.1d%s of additional disk space will be used."
msgstr "Po rozbalení bude použitých ďaľších %.1d%s diskového priestoru."

msgid "Ready"
msgstr "Pripravený"

msgid "Re-Install"
msgstr "Pre-Inštalovať"

msgid "Downgrade"
msgstr "Downgradnuť"

msgid "_File"
msgstr "_Súbor"

msgid "Pending changes. Click execute when ready."
msgstr "Čakajúce zmeny. Klikni spustiť, keď budú pripravené."

msgid "Packages with unmet dependencies"
msgstr "Balíky s nesplnenými závislosťami"

msgid ": Depends: "
msgstr ": Závislosti: "

msgid "Package conflicts"
msgstr "Konflikty balíkov"

msgid ", which is required by "
msgstr ", ktorý požaduje "

msgid ", is excluded"
msgstr ", je spustený"

msgid "<b>Conflicts:</b>"
msgstr "<b>Konflikty:</b>"

msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Popis:</b>"

msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Umiestnenie:</b>"

msgid "Source:"
msgstr "Zdroj:"

msgid "<b>Name:</b>"
msgstr "<b>Názov:</b>"

msgid "<b>Required:</b>"
msgstr "<b>Požadovaný:</b>"

msgid "<b>Size:</b>"
msgstr "<b>Veľkosť:</b>"

msgid "<b>Suggests:</b>"
msgstr "<b>Doporučenia:</b>"

msgid "Version:"
msgstr "Verzia:"

msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Verzia:</b>"

msgid "<b>Version</b>"
msgstr "<b>Verzia</b>"

msgid "<b>Source:</b>"
msgstr "<b>Source:</b>"

msgid "Common"
msgstr "Spoločný"

msgid "Dependencies"
msgstr "Závislosti"

msgid "No package is selected."
msgstr "Nebol označený žiadny balík."

msgid "Status"
msgstr "Stav"

msgid "Source download failed"
msgstr "Sťahovanie zlyhalo"

msgid "pkgtools returned an error"
msgstr "pkgtools vrátil chybu"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">You don't have enough free space</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Nemáte dostatok voľného miesta</span>"

msgid "<b>Excluding %s due to dependency failure</b>"
msgstr "<b>Vylučujem %s chybu so závisloťou</b>"

msgid "Unmark"
msgstr "Odznačiť"

msgid "<b>Status:</b>"
msgstr "<b>Stav:</b>"

msgid "Excluded"
msgstr "Vylúčené"

msgid "<b>The following icons are used to indicate the current status of a package:</b>"
msgstr "<b>Nasledovné ikony sú použité pre označenie aktuálneho stavu balíku:</b>"

msgid "Not Installed"
msgstr "Nenainštalovaný"

msgid "To be Installed"
msgstr "Bude inštalovaný"

msgid "To be Re-Installed"
msgstr "Bude pre-inštalovaný"

msgid "To be Upgraded"
msgstr "Bude upgradnutý"

msgid "To be Removed"
msgstr "Bude vymazaný"

msgid "To be Downgraded"
msgstr "Bude downgradnutý"

msgid "Icon Legend"
msgstr "Legenda ikôn"

msgid "Completed actions"
msgstr "Completed actions"

msgid "Successfully executed all actions."
msgstr "Successfully executed all actions."

msgid "<b>Installed Version</b>"
msgstr "<b>Installed Version</b>"

msgid "<b>Latest Available Version</b>"
msgstr "<b>Latest Available Version</b>"

msgid "Failed to commit preferences"
msgstr "Neúspešné vykonanie preferencií"

msgid "Mark All Upgrades"
msgstr "Označiť všetky upgrady"

msgid "_Edit"
msgstr "_Edit"

msgid "Unmark All"
msgstr "Unmark All"

msgid "P_ackage"
msgstr "P_ackage"

msgid "You need to reload the package list from the sources you have listed.  Do you want to do this now?"
msgstr "You need to reload the package list from the sources you have listed.  Do you want to do this now?"

msgid "Repositories changed"
msgstr "Repositories changed"

msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Repositories changed</span>"
msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Repositories changed</span>"

msgid "Retrieving package data..."
msgstr "Retrieving package data..."

msgid "Retrieving patch list..."
msgstr "Retrieving patch list..."

msgid "Retrieving checksum list..."
msgstr "Retrieving checksum list..."

msgid "Reading Package Lists..."
msgstr "Reading Package Lists..."

msgid "_Delete Cached Package Files"
msgstr "_Delete Cached Package Files"

msgid "Mark all possible upgrades"
msgstr "Mark all possible upgrades"

msgid "Enabled"
msgstr "Enabled"

msgid "Missing dependencies may mean the software in this package will not function correctly.  Do you want to continue without the required packages?"
msgstr "Missing dependencies may mean the software in this package will not function correctly.  Do you want to continue without the required packages?"

msgid "This package source failed or is not available. Do you want to disable this source and continue anyway?"
msgstr "This package source failed or is not available. Do you want to disable this source and continue anyway?"

msgid "Retrieving ChangeLog.txt..."
msgstr "Retrieving ChangeLog.txt..."

msgid "Changelog"
msgstr "Changelog"

msgid "_View"
msgstr "_View"

msgid "All"
msgstr "All"

msgid "View all packages"
msgstr "View all packages"

msgid "Available"
msgstr "Available"

msgid "View available packages from current sources"
msgstr "View available packages from current sources"

msgid "View installed packages"
msgstr "View installed packages"

msgid "Marked"
msgstr "Marked"

msgid "View Marked Packages"
msgstr "View Marked Packages"

msgid "Mark Obsolete"
msgstr "Mark Obsolete"

msgid "Mark all obsolete packages"
msgstr "Mark all obsolete packages"

msgid "Download rate: %.0f%s/s"
msgstr "Download rate: %.0f%s/s"

msgid "Failed to download %s: %s"
msgstr "Failed to download %s: %s"

msgid "Import"
msgstr "Import"

msgid "No key found."
msgstr "No key found."

msgid "<b>GPG Keys</b>"
msgstr "<b>GPG Keys</b>"

msgid "Verification"
msgstr "Verification"

msgid "Retrieving checksum signature..."
msgstr "Retrieving checksum signature..."

msgid "Verifying checksum signature..."
msgstr "Verifying checksum signature..."

msgid "GPG Key verification failed"
msgstr "GPG Key verification failed"

msgid "Error"
msgstr "Error"

msgid "Visible"
msgstr "Visible"

msgid "Upgradeable"
msgstr "Upgradeable"

msgid "View Upgradeable Packages"
msgstr "View Upgradeable Packages"

msgid "View ChangeLogs"
msgstr "View ChangeLogs"

msgid "ChangeLogs"
msgstr "ChangeLogs"