aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sv.po
blob: 72574f984168d718398b3b7088b178eaca1234eb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# This file is put in the public domain.
# 
# Translators:
# Ingemar Karlsson <ingemar@ingk.se>, 2012,2014,2019
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: slapt-get\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: woodwardj at jaos dot org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-02 18:41-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-03 17:18+0000\n"
"Last-Translator: Ingemar Karlsson <ingemar@ingk.se>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/jaos/slapt-get/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Ready"
msgstr "Redo"

msgid "Upgrade"
msgstr "Uppgradera"

msgid "Re-Install"
msgstr "Ominstallera"

msgid "<b>Required:</b>"
msgstr "<b>Krävs:</b>"

msgid "<b>Conflicts:</b>"
msgstr "<b>Konflikter:</b>"

msgid "<b>Suggests:</b>"
msgstr "<b>Föreslår:</b>"

#. installed
msgid "No dependency information available"
msgstr "Ingen beroende information tillgänglig"

msgid "Source"
msgstr "Källa"

msgid "No changelog information available"
msgstr "Ingen ändringsloggs information tillgänglig"

msgid "The list of installed files is only available for installed packages"
msgstr "Listan över installerade filer är endast tillgänglig för installerade paket"

msgid "Excluded"
msgstr "Undantagna"

msgid "To be Removed"
msgstr "Ska tas bort"

msgid "To be Installed"
msgstr "Skall installeras"

msgid "To be Re-Installed"
msgstr "Skall återinstalleras"

msgid "To be Downgraded"
msgstr "Ska nedgraderas"

msgid "To be Upgraded"
msgstr "Skall uppgraderas"

msgid "Installed"
msgstr "Installerad"

msgid "Not Installed"
msgstr "Inte installerad"

msgid "Progress"
msgstr "Framsteg"

msgid "Checking for new package data..."
msgstr "Letar efter ny paketdata..."

msgid "GPG Key verification failed"
msgstr "GPG Nyckel verifiering misslyckades"

msgid "Retrieving package data..."
msgstr "Hämtar paketdata..."

msgid "Retrieving patch list..."
msgstr "Hämtar patch listan..."

msgid "Retrieving checksum list..."
msgstr "Hämtar kontrollsumme listan..."

msgid "Retrieving checksum signature..."
msgstr "Hämtar kontrollsumme signatur..."

msgid "Verifying checksum signature..."
msgstr "Verifiera kontrollsumme signatur..."

msgid "Retrieving ChangeLog.txt..."
msgstr "Hämtar ChangeLog.txt..."

msgid "Reading Package Lists..."
msgstr "Läser paketlistor..."

#, c-format
msgid "Download rate: %.0f%s/s"
msgstr "Nedladdnings takt: %.0f%s/s"

msgid "Error"
msgstr "Fel"

msgid "Completed actions"
msgstr "Slutförda åtgärder"

msgid "Successfully executed all actions."
msgstr "Framgångsrikt genomfört alla åtgärder."

msgid "pkgtools returned an error"
msgstr "pkgtools returnerade ett fel"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

msgid "Visible"
msgstr "Synlig"

msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

msgid "Expression"
msgstr "Uttryck"

msgid "Packages with unmet dependencies"
msgstr "Paket med ej uppfyllda beroenden"

msgid "Package conflicts"
msgstr "Paket konflikt"

msgid ", which is required by "
msgstr ", vilket behövs av"

msgid ", is excluded"
msgstr ", är uteslutet"

msgid "Packages excluded"
msgstr "Paket uteslutna"

msgid "Packages to be installed"
msgstr "Paket som skall installeras"

msgid "Packages to be upgraded"
msgstr "Paket som skall uppdateras"

msgid "Packages to be reinstalled"
msgstr "Paket som ska återinstalleras"

msgid "Packages to be removed"
msgstr "Paket som skall tas bort"

msgid "Package"
msgstr "Paket"

#, c-format
msgid "%d upgraded, "
msgid_plural "%d upgraded, "
msgstr[0] "%d uppgraderad."
msgstr[1] "%d uppgraderade."

#, c-format
msgid "%d reinstalled, "
msgid_plural "%d reinstalled, "
msgstr[0] "%d återinstallerad."
msgstr[1] "%d återinstallerade."

#, c-format
msgid "%d newly installed, "
msgid_plural "%d newly installed, "
msgstr[0] "%d nyligen instalerad."
msgstr[1] "%d nyligen installerade."

#, c-format
msgid "%d to remove "
msgid_plural "%d to remove "
msgstr[0] "%d att ta bort"
msgstr[1] "%d att ta bort"

#, c-format
msgid "and %d not upgraded."
msgid_plural "and %d not upgraded."
msgstr[0] "och %d inte uppgraderad."
msgstr[1] "och %d inte uppgraderade."

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">You don't have enough free space</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Du har inte tillräckligt med ledigt utrymme</span>"

#, c-format
msgid "Need to get %.0f%s/%.0f%s of archives.\n"
msgstr "Behöver hämta %.0f%s/%.0f%s av arkiven.\n"

#, c-format
msgid "Need to get %.0f%s of archives."
msgstr "Behöver hämta %.0f%s av arkiven."

#, c-format
msgid "After unpacking %.0f%s disk space will be freed."
msgstr "Efter uppackning kommer %.0f%s av diskutrymmet att frigöras."

#, c-format
msgid "After unpacking %.0f%s of additional disk space will be used."
msgstr "Efter uppackning kommer ytterligare %.0f%s av diskutrymmet att användas."

msgid "Up to Date"
msgstr "Aktuell"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">No updates available</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Inga uppdateringar tillgängliga</span>"

msgid "Downloading packages..."
msgstr "Laddar ner paket..."

msgid "Downloading..."
msgstr "Laddar ner..."

#, c-format
msgid "Failed to download %s: %s"
msgstr "Det gick inte att hämta %s: %s"

msgid "Removing packages..."
msgstr "Tar bort paket..."

msgid "Installing packages..."
msgstr "Installerar paket..."

msgid "Uninstalling..."
msgstr "Avinstallerar..."

msgid "Installing..."
msgstr "Installerar..."

msgid "Upgrading..."
msgstr "Uppgraderar..."

msgid "Failed to commit preferences"
msgstr "Det gick inte att utföra inställningarna"

msgid "Pending changes. Click execute when ready."
msgstr "Väntande ändringar. Tryck på utför när du är klar."

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "Name"
msgstr "Namn"

msgid "Version"
msgstr "Version"

msgid "Location"
msgstr "Plats"

msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

msgid "Installed Size"
msgstr "Storlek som installerad"

#, c-format
msgid "<b>Excluding %s due to dependency failure</b>"
msgstr "<b>Undantar %s på grund av beroendet fel</b>"

msgid ""
"Missing dependencies may mean the software in this package will not function"
" correctly.  Do you want to continue without the required packages?"
msgstr "Saknade beroenden kan innebära att programvaran i paketet inte kommer att kunna fungera fullständigt. Vill du fortsätta utan de nödvändiga paketen?"

msgid ": Depends: "
msgstr ": Beroende av :"

msgid "Import"
msgstr "Importera"

msgid "No key found"
msgstr "Ingen nyckel hittades"

msgid "ChangeLogs"
msgstr "Ändringsloggar"

msgid "No changelogs found."
msgstr "Inga ändringsloggar hittats."

msgid "Gslapt Package Manager"
msgstr "Gslapt Pakethanterare"

msgid "Install, remove and upgrade software packages"
msgstr "Installera, ta bort och uppgradera programpaket"

msgid "Run Gslapt as root"
msgstr "Kör Gslapt som root"

msgid "Authentication is required to run Gslapt"
msgstr "Autentisering krävs för att köra Gslapt"

msgid "Base"
msgstr "Bas"

msgid "Applications"
msgstr "Program"

msgid "Development Tools"
msgstr "Utvecklingsverktyg"

msgid "GNU Emacs"
msgstr "GNU Emacs"

msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentation"

msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

msgid "Linux kernel"
msgstr "Linux kernel"

msgid "KDE"
msgstr "KDE"

msgid "KDE Internationalization"
msgstr "KDE Internationalisering"

msgid "Libraries"
msgstr "Bibliotek"

msgid "Networking"
msgstr "Nätverk"

msgid "teTeX"
msgstr "teTeX"

msgid "TCL"
msgstr "TCL"

msgid "X Window System"
msgstr "X Window System"

msgid "X Applications"
msgstr "X Program"

msgid "BSD Console games"
msgstr "BSD Konsol spel"

msgid "Patches"
msgstr "Patchar"

msgid "GSB Base"
msgstr "GSB Bas"

msgid "GSB Accessibility"
msgstr "GSB Tillgänglighet"

msgid "GSB Administration"
msgstr "GSB Administration"

msgid "GSB Applications"
msgstr "GSB Program"

msgid "GSB Compiz Fusion"
msgstr "GSB Compiz Fusion"

msgid "GSB Development"
msgstr "GSB Utveckling"

msgid "GSB Office"
msgstr "GSB Kontor"

msgid "GSB Libraries"
msgstr "GSB Bibliotek"

msgid "GSB Mono"
msgstr "GSB Mono"

msgid "GSB Networking"
msgstr "GSB Nätverk"

msgid "GSB OpenOffice.org"
msgstr "GSB OpenOffice.org"

msgid "GSB Themes"
msgstr "GSB Tema"

msgid "Games"
msgstr "Spel"

msgid "Localization"
msgstr "Internationalisering"

msgid ""
"gslapt is a GTK+ frontend to slapt-get, an APT like package system for "
"Slackware"
msgstr "gslapt är en GTK+ frontend till slapt-get, ett APT-liknande paket system för Slackware"

msgid "working"
msgstr "arbetar"

msgid "total progress"
msgstr "fullständing utveckling"

msgid "Gslapt"
msgstr "Gslapt"

msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

msgid "Update local package cache"
msgstr "Uppdatera lokal paket cache"

msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

msgid "Mark all possible upgrades"
msgstr "Markera alla tänkbara uppgraderingar"

msgid "Mark All Upgrades"
msgstr "Markera alla uppgraderingar"

msgid "Mark all obsolete packages"
msgstr "Markera alla föråldrade paket"

msgid "Mark Obsolete"
msgstr "Markera Föråldrade"

msgid "Execute all scheduled actions in current transaction"
msgstr "Utför alla schemalagda aktiviteter i aktuell transaktion"

msgid "Execute"
msgstr "Utför"

msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"

msgid "Unmark All"
msgstr "Avmarkera Alla"

msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

msgid "_View"
msgstr "_Visa"

msgid "View all packages"
msgstr "Visa alla paket"

msgid "All"
msgstr "Alla"

msgid "View available packages from current sources"
msgstr "Visa tillgängliga paket från aktuella källor"

msgid "Available"
msgstr "Tillgängliga"

msgid "View installed packages"
msgstr "Visa installerade paket"

msgid "View Marked Packages"
msgstr "Visa Markerade paket"

msgid "Marked"
msgstr "Markerade"

msgid "View Upgradeable Packages"
msgstr "Visa uppgraderingsbara paket"

msgid "Upgradeable"
msgstr "Upgraderingsbar"

msgid "P_ackage"
msgstr "P_aket"

msgid "Unmark"
msgstr "Avmarkera"

msgid "Install"
msgstr "Installera"

msgid "Downgrade"
msgstr "Nergradera"

msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

msgid "Icon Legend"
msgstr "Ikon förklaring"

msgid "View ChangeLogs"
msgstr "Visa Ändringsloggar"

msgid "About"
msgstr "Om"

msgid "Search"
msgstr "Sök"

msgid "<b>Name:</b>"
msgstr "<b>Namn:</b>"

msgid "No package is selected."
msgstr "Inga paket är valda."

msgid "<b>Status:</b>"
msgstr "<b>Status:</b>"

msgid "<b>Description:</b>"
msgstr "<b>Beskrivning</b>"

msgid "<b>Version:</b>"
msgstr "<b>Version:</b>"

msgid "<b>Source:</b>"
msgstr "<b>Källa:</b>"

msgid "<b>Priority:</b>"
msgstr "<b>Prioritet:</b>"

msgid "<b>Location:</b>"
msgstr "<b>Plats:</b>"

msgid "<b>Installed Version</b>"
msgstr "<b>Installerad Version</b>"

msgid "Version:"
msgstr "Version:"

msgid "Installed Size:"
msgstr "Storlek som installerad:"

msgid "<b>Latest Available Version</b>"
msgstr "<b>Senaste tillgängliga versionen</b>"

msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"

msgid "Source:"
msgstr "Källa:"

msgid "Common"
msgstr "Vanliga"

msgid "Dependencies"
msgstr "Beroenden"

msgid "Changelog"
msgstr "Changelog"

msgid "Files"
msgstr "Filer"

msgid ""
"<b>The following icons are used to indicate the current status of a "
"package:</b>"
msgstr "<b>Följande ikoner används för att indikera aktuell status för ett paket:</b>"

msgid "Repositories changed"
msgstr "Förråd har förändrats"

msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Repositories changed</span>"
msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Förråd har förändrats</span>"

msgid ""
"You need to reload the package list from the sources you have listed.  Do "
"you want to do this now?"
msgstr "Du måste ladda om paketlistan från de källor du har listat. Vill du göra det nu?"

msgid "Source failed"
msgstr "Källa misslyckades"

msgid ""
"This package source failed or is not available.  Do you want to disable this"
" source and continue anyway?"
msgstr "Detta paket källa misslyckades eller är inte tillgänglig. Vill du inaktivera denna källa och fortsätta ändå?"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "Official"
msgstr "Officiell"

msgid "Preferred"
msgstr "Föredragen"

msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

msgid "Package Source"
msgstr "Paketkälla"

msgid "Summary"
msgstr "Sammanfattning"

msgid "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Apply the following changes?</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Aktivera de följande ändringarna?</span>"

msgid "This is a summary of the changes about to be performed."
msgstr "Detta är sammanfattningen av ändringarna som skall genomföras."

msgid "Download packages only"
msgstr "Ladda endast ner paket"

msgid "<b>Package and data storage</b>"
msgstr "<b>Paket och datalagring</b>"

msgid "_Delete Cached Package Files"
msgstr "Ta bort Cacha_de paketfiler"

msgid "Working Directory"
msgstr "Arbetskatalog"

msgid "<b>Exclude List</b>"
msgstr "<b>Uteslutningslista</b>"

msgid "<span weight=\"bold\">Exclude Expression:</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Uteslutningsuttryck:</span>"

msgid "Excludes"
msgstr "Utesluter"

msgid "<b>Package Sources</b>"
msgstr "<b>Paket Källor</b>"

msgid "Sources"
msgstr "Källor"

msgid "<b>GPG Keys</b>"
msgstr "<b>GPG Nyckel</b>"

msgid "Verification"
msgstr "Verification"