aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorJason Woodward2004-09-09 12:59:57 +0000
committerJason Woodward2004-09-09 12:59:57 +0000
commitf4d653cb44be272492b921dd65381bcddb89596f (patch)
tree62b77f3f0ef07de6ce51578d69648cd45d43d493 /po
parent47f08bb0be23e17b0989164daf3d64229cd4492b (diff)
downloadslapt-get-f4d653cb44be272492b921dd65381bcddb89596f.tar.gz
updated encoding and translation of polish translation
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/pl.po149
1 files changed, 75 insertions, 74 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f343afe..0490e81 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,15 +8,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.9.9b\n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-03 14:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-07 12:49+0500\n"
-"Last-Translators: Paul Blazejowski <paulb@blazebox.homeip.net>, nixon <nixon@klub.chip.pl> and simon <ssiimm@poczta.onet.pl>\n"
-"Language-Team: slapt-get-devel <slapt-get-devel@software.jaos.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 11:31+0200\n"
+"Last-Translators: Sajmon <sajmon@tenboard.com>, Paul Blazejowski <paulb@blazebox.homeip.net>, nixon <nixon@klub.chip.pl> and simon <ssiimm@poczta.onet.pl>\n"
+"Language-Team: polish <slapt-get-devel <slapt-get-devel@software.jaos.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.9\n"
msgid "Reading Package Lists... "
-msgstr "Wczytuję Listę Pakietów..."
+msgstr "Wczytuj List Pakietw..."
msgid "Done\n"
msgstr "Gotowe\n"
@@ -33,7 +34,7 @@ msgstr "nie"
#, c-format
msgid "%s is not installed.\n"
-msgstr "%s niejest zainstalowane.\n"
+msgstr "%s nie jest zainstalowane.\n"
#, c-format
msgid "Package Name: %s\n"
@@ -84,73 +85,73 @@ msgstr "Pobieram dane pakietu [%s]...\n"
#, c-format
msgid "Retrieving extras list [%s]..."
-msgstr "Pobieram listę dodatków [%s]..."
+msgstr "Pobieram list dodatkw [%s]..."
#, c-format
msgid "Retrieving extras list [%s]...\n"
-msgstr "Pobieram listę dodatków [%s]...\n"
+msgstr "Pobieram list dodatkw [%s]...\n"
#, c-format
msgid "Retrieving patch list [%s]..."
-msgstr "Pobieram listę patchy [%s]..."
+msgstr "Pobieram list patchy [%s]..."
#, c-format
msgid "Retrieving patch list [%s]...\n"
-msgstr "Pobieram listę patchy [%s]...\n"
+msgstr "Pobieram list patchy [%s]...\n"
#, c-format
msgid "Retrieving checksum list [%s]..."
-msgstr "Pobieram listę sum kontrolnych [%s]..."
+msgstr "Pobieram list sum kontrolnych [%s]..."
#, c-format
msgid "Failed to malloc %s\n"
-msgstr "Nie powiodło się malloc %s\n"
+msgstr "Nie powiodo si malloc %s\n"
#, c-format
msgid "Maximum number of sources (%d) exceeded.\n"
-msgstr "Przekroczono limit (%d) zródeł.\n"
+msgstr "Przekroczono limit (%d) rde.\n"
#, c-format
msgid "Maximum length of source (%d) exceeded.\n"
-msgstr "Przekroczono maksymalną dlugość zródła (%d)\n"
+msgstr "Przekroczono maksymaln dugo rda (%d)\n"
#, c-format
msgid "WORKINGDIR directive not set within %s.\n"
-msgstr "dyrektywa WORKINGDIR nie jest ustawiona wewnątrz %s.\n"
+msgstr "dyrektywa WORKINGDIR nie jest ustawiona wewntrz %s.\n"
#, c-format
msgid "SOURCE directive not set within %s.\n"
-msgstr "dyrektywa SOURCE nie jest ustawiona wewnątrz %s.\n"
+msgstr "dyrektywa SOURCE nie jest ustawiona wewntrz %s.\n"
#, c-format
msgid "Failed to build working directory [%s]\n"
-msgstr "Stworzenie katalogu niepowiodło się [%s]\n"
+msgstr "Stworzenie katalogu nie powiodo si [%s]\n"
#, c-format
msgid "Please update permissions on %s or run with appropriate privileges\n"
-msgstr "Prosze uaktualnic prawa dostępu do %s lub uruchomić z odpowiednimi przywilejami\n"
+msgstr "Prosz uaktualni prawa dostpu do %s lub uruchomi z odpowiednimi przywilejami\n"
#, c-format
msgid "Failed to open %s\n"
-msgstr "Otwarcie %s niepowiodlo się.\n"
+msgstr "Otwarcie %s nie powiodo si.\n"
msgid "Perhaps you want to run --update?\n"
-msgstr "Prawdopodobie chcesz użyć --update?\n"
+msgstr "Prawdopodobie chcesz uy --update?\n"
#, c-format
msgid "Failed to opendir %s\n"
-msgstr "Otworzenie katalogu %s niepowiodło się.\n"
+msgstr "Otworzenie katalogu %s nie powiodo si.\n"
#, c-format
msgid "Failed to chdir: %s\n"
-msgstr "Zmiana katalogu na %s niepowiodła się.\n"
+msgstr "Zmiana katalogu na %s nie powioda si.\n"
#, c-format
msgid "unlinking %s\n"
msgstr "odlinkowanie %s\n"
msgid "Failed to get cwd\n"
-msgstr "Nie powiodło się pobranie cwd\n"
+msgstr "Nie powiodo si pobranie cwd\n"
#, c-format
msgid "\tCurrent working directory: %s\n"
@@ -158,7 +159,7 @@ msgstr "\tAktualny katalog: %s\n"
#, c-format
msgid "Failed to mkdir: %s\n"
-msgstr "mkdir niepowiodło się : %s\n"
+msgstr "mkdir nie powiodo si : %s\n"
#, c-format
msgid "\tCreated directory: %s\n"
@@ -166,7 +167,7 @@ msgstr "Stworzono katalog: %s\n"
#, c-format
msgid "Failed to chdir to %s\n"
-msgstr "Zmiana katalogu na %s niepowiodła się.\n"
+msgstr "Zmiana katalogu na %s nie powioda si.\n"
#, c-format
msgid "\tchdir into %s\n"
@@ -182,11 +183,11 @@ msgstr "Pobieram url:[%s]\n"
#, c-format
msgid "Failed to download: %s\n"
-msgstr "Pobranie niepowiodło się: %s\n"
+msgstr "Pobranie nie powiodo si: %s\n"
#, c-format
msgid "Failed to calloc %s\n"
-msgstr "Nie powiodło się calloc %s\n"
+msgstr "Nie powiodo si calloc %s\n"
#, c-format
msgid "Downloading %s %s %s [%dK]..."
@@ -198,7 +199,7 @@ msgstr "Pobieram %s %s %s [%dK]...\n"
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s\n"
-msgstr "Nie powiodło się odlinkowanie %s\n"
+msgstr "Nie powiodo si odlinkowanie %s\n"
#, c-format
msgid "md5 sum for %s is not correct, override with --no-md5!\n"
@@ -220,7 +221,7 @@ msgid "An implementation of the Debian APT system to Slackware\n"
msgstr "Implementacja systemu APT z Debiana do Slackwarea\n"
msgid "Usage:\n"
-msgstr "Użycie:\n"
+msgstr "Uycie:\n"
#, c-format
msgid "%s [option(s)] [target]\n"
@@ -242,25 +243,25 @@ msgid "[pkg name(s)] - install specified pkg(s)"
msgstr "[nazwa(y) pkg] - instaluj wybrany pkg(s)"
msgid "[pkg name(s)] - remove specified pkg(s)"
-msgstr "[nazwa(y) pkg] - usuń wybrany pkg(s)"
+msgstr "[nazwa(y) pkg] - usu wybrany pkg(s)"
msgid "[pkg name] - show pkg description"
-msgstr "[nazwa pkg] - pokaż opis pkg"
+msgstr "[nazwa pkg] - poka opis pkg"
msgid "[expression] - search available pkgs"
-msgstr "[wyrażenie] - szukaj dostępnych pkgs"
+msgstr "[wyraenie] - szukaj dostpnych pkgs"
msgid "list available pkgs"
-msgstr "wyświetl dostepne pkgs"
+msgstr "wywietl dostpne pkgs"
msgid "list installed pkgs"
-msgstr "wyświetl zainstalowane pkgs"
+msgstr "wywietl zainstalowane pkgs"
msgid "purge cached pkgs"
-msgstr "wyczyść pkgs w cache"
+msgstr "wyczy pkgs w cache"
msgid "print version and license info"
-msgstr "wyświetl informacje o wersji i licencji"
+msgstr "wywietl informacje o wersji i licencji"
msgid "Options:\n"
msgstr "Opcje:\n"
@@ -269,7 +270,7 @@ msgid "only download pkg on install/upgrade"
msgstr "tylko pobierz pkg do instalacji/aktualizacji"
msgid "show pkgs to be installed/upgraded"
-msgstr "pokaż pkgs do instalacji/aktualizacji"
+msgstr "poka pkgs do instalacji/aktualizacji"
msgid "do not prompt during install/upgrade"
msgstr "nie pytaj podczas instalacji/aktualizacji"
@@ -278,13 +279,13 @@ msgid "re-install the pkg"
msgstr "re-instaluj pkg"
msgid "install/upgrade excludes"
-msgstr "instaluj/uaktualniaj wyłaczaj"
+msgstr "instaluj/uaktualniaj wyczaj"
msgid "do not perform md5 check sum"
msgstr "nie dokonuj sprawdzania sum kontrolnych md5"
msgid "ignore dependency failures"
-msgstr "ignoruj niepowodzenia zależności"
+msgstr "ignoruj niepowodzenia zalenoci"
#, c-format
msgid "%s version %s\n"
@@ -292,59 +293,59 @@ msgstr "%s wersja %s\n"
#, c-format
msgid "regex failed on [%s]\n"
-msgstr "regex przerwał działanie na [%s]\n"
+msgstr "regex przerwa dziaanie na [%s]\n"
#, c-format
msgid "pkg name too long [%s:%d]\n"
-msgstr "nazwa pkg za długa [%s:%d]\n"
+msgstr "nazwa pkg za duga [%s:%d]\n"
#, c-format
msgid "pkg version too long [%s:%d]\n"
-msgstr "wersja pkg za długa [%s:%d]\n"
+msgstr "wersja pkg za duga [%s:%d]\n"
#, c-format
msgid "pkg mirror too long [%s:%d]\n"
-msgstr "mirror pkg za długi [%s:%d]\n"
+msgstr "mirror pkg za dugi [%s:%d]\n"
#, c-format
msgid "pkg location too long [%s:%d]\n"
-msgstr "lokacja pkg za długa [%s:%d]\n"
+msgstr "lokacja pkg za duga [%s:%d]\n"
msgid "regexec failed to parse location\n"
-msgstr "regexec nie zdołał przeanalizować lokacji\n"
+msgstr "regexec nie zdoa przeanalizowa lokacji\n"
msgid "getline reached EOF attempting to read location\n"
-msgstr "getline osiagnął EOF probując odczytać lokację\n"
+msgstr "getline osign EOF prbujc odczyta lokacj\n"
msgid "regexec failed to parse size_c\n"
-msgstr "regexec nie zdołał przeanalizować size_c\n"
+msgstr "regexec nie zdoa przeanalizowa size_c\n"
msgid "getline reached EOF attempting to read size_c\n"
-msgstr "getline osiagnął EOF probując odczytać size_c\n"
+msgstr "getline osign EOF prbujc odczyta size_c\n"
msgid "regexec failed to parse size_u\n"
-msgstr "regexec nie zdołał przeanalizować size_u\n"
+msgstr "regexec nie zdoa przeanalizowa size_u\n"
msgid "getline reached EOF attempting to read size_u\n"
-msgstr "getline osiagnął EOF probując odczytać size_u\n"
+msgstr "getline osign EOF prbujc odczyta size_u\n"
msgid "error attempting to read pkg description\n"
-msgstr "błąd przy próbie odczytu opisu pkg\n"
+msgstr "bd przy prbie odczytu opisu pkg\n"
#, c-format
msgid "Failed to realloc %s\n"
-msgstr "Nie powiodło się realloc %s\n"
+msgstr "Nie powiodo si realloc %s\n"
msgid "Failed to compile regex\n"
-msgstr "Niepowiodła się kompilacja regex\n"
+msgstr "Nie powioda si kompilacja regex\n"
#, c-format
msgid "Regex Error: %s\n"
-msgstr "Błąd regex: %s\n"
+msgstr "Bd regex: %s\n"
#, c-format
msgid "%s-%s is to be installed\n"
-msgstr "%s-%s trzeba zainstalować\n"
+msgstr "%s-%s trzeba zainstalowa\n"
#, c-format
msgid "Preparing to install %s-%s\n"
@@ -352,7 +353,7 @@ msgstr "Przygotowanie do instalacji %s-%s\n"
#, c-format
msgid "Failed to execute command: [%s]\n"
-msgstr "Nie powiodło się wykonanie polecenia: [%s]\n"
+msgstr "Nie powiodo si wykonanie polecenia: [%s]\n"
#, c-format
msgid "%s-%s is to be upgraded to version %s\n"
@@ -360,50 +361,50 @@ msgstr "%s-%s trzeba aktualizowac do wersji %s\n"
#, c-format
msgid "Preparing to replace %s-%s with %s-%s\n"
-msgstr "Przygotowanie do zastąpienia %s-%s przez %s-%s\n"
+msgstr "Przygotowanie do zastpienia %s-%s przez %s-%s\n"
#, c-format
msgid "%s-%s is to be removed\n"
-msgstr "%s-%s trzeba usunąć.\n"
+msgstr "%s-%s trzeba usun.\n"
#, c-format
msgid "Failed to compile regex [%s]\n"
-msgstr "Nie powiodła się kompilacja regex [%s]\n"
+msgstr "Nie powioda si kompilacja regex [%s]\n"
#, c-format
msgid "pkg conditional too long [%s:%d]\n"
-msgstr "pkg warunkowy za długi [%s:%d]\n"
+msgstr "pkg warunkowy za dugi [%s:%d]\n"
msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
-msgstr "Nastepujące pakiety posiadają nieznane zalezności:\n"
+msgstr "Nastpujce pakiety posiadaj nieznane zalenoci:\n"
#, c-format
msgid " %s: Depends: %s\n"
-msgstr " %s: Zależy: %s\n"
+msgstr " %s: Zaley: %s\n"
msgid "The following packages have been EXCLUDED:\n"
-msgstr "Następujace pakiety zostały POMINIETE:\n"
+msgstr "Nastpujace pakiety zostay POMINITE:\n"
msgid "The following NEW packages will be installed:\n"
-msgstr "Następujące NEW pakiety zostaną zainstalowane:\n"
+msgstr "Nastpujce NEW pakiety zostan zainstalowane:\n"
msgid "The following packages will be REMOVED:\n"
-msgstr "Następujące pakiety zostaną USUNIETE:\n"
+msgstr "Nastpujce pakiety zostan USUNITE:\n"
msgid "The following packages will be upgraded:\n"
-msgstr "Następujące pakiety zostaną uaktualnione:\n"
+msgstr "Nastpujce pakiety zostan uaktualnione:\n"
#, c-format
msgid "%d upgraded, %d newly installed, %d to remove and %d not upgraded.\n"
-msgstr "%d uaktualnione(ych), %d nowe zainstalowane, %d do usunięcia i %d nieuaktualnione.\n"
+msgstr "%d uaktualnione(ych), %d nowe zainstalowane, %d do usunicia i %d nieuaktualnione.\n"
#, c-format
msgid "Need to get %dK of archives.\n"
-msgstr "Potrzeba ściagnąć %dK danych.\n"
+msgstr "Potrzeba cign %dK danych.\n"
#, c-format
msgid "Need to get %dK/%dK of archives.\n"
-msgstr "Potrzeba ściagnąć %dK/%dK danych.\n"
+msgstr "Potrzeba cign %dK/%dK danych.\n"
#, c-format
msgid "After unpacking %dK disk space will be freed.\n"
@@ -411,10 +412,10 @@ msgstr "Po rozpakowaniu, %dK miejsca na dysku zostanie zwolnione.\n"
#, c-format
msgid "After unpacking %dK of additional disk space will be used.\n"
-msgstr "Po rozpakowaniu, %dK miejsca na dysku zostanie uzyte.\n"
+msgstr "Po rozpakowaniu, %dK miejsca na dysku zostanie uyte.\n"
msgid "Do you want to continue? [y/N] "
-msgstr "Czy chcesz kontynuować? [y/N] "
+msgstr "Czy chcesz kontynuowa? [y/N] "
msgid "Abort.\n"
msgstr "Abort.\n"
@@ -461,16 +462,16 @@ msgid "skip dependency check"
msgstr "nie wykonuj sprawdzania zalenoci"
msgid "show download statistics"
-msgstr "wy^wietl statystiki poboru"
+msgstr "wywietl statystiki poboru"
msgid "Cached\n"
msgstr "Zachowane\n"
msgid "Sources failed to download, correct sources and rerun --update\n"
-msgstr "Pobranie zróde^ nie powiod^o si^, skorektuj zród^a i powtórz --update\n"
+msgstr "Pobranie rde nie powiodo si, skorektuj rda i powtrz --update\n"
msgid "specify alternate slapt-getrc location"
-msgstr "wybierz alternatywn^ lokacj^ slapt-getrc"
+msgstr "wybierz alternatywn lokacj slapt-getrc"
msgid "Suggested packages:\n"
msgstr "Podane pakiety:\n"