aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po41
1 files changed, 38 insertions, 3 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 6020634..a11553a 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -14,9 +14,11 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+#, c-format
msgid "Reading Package Lists... "
msgstr "Cập nhật danh sách gói phần mềm... "
+#, c-format
msgid "Done\n"
msgstr "Xong\n"
@@ -62,6 +64,7 @@ msgstr "Kích thước gói phần mềm được cài đặt: %d K\n"
msgid "Package Required: %s\n"
msgstr "Gói phần mềm được yêu cầu: %s\n"
+#, c-format
msgid "Package Description:\n"
msgstr "Mô tả gói phần mềm:\n"
@@ -101,6 +104,7 @@ msgstr "Cập nhật danh sách bản sửa lỗi [%s]...\n"
msgid "Retrieving checksum list [%s]..."
msgstr "Cập nhật danh sách kiểm tổng (checksum) [%s]..."
+#, c-format
msgid "Failed to malloc\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát\n"
@@ -124,6 +128,7 @@ msgstr "Vui lòng cập nhật quyền truy cập trên %s hoặc thực thi v
msgid "Failed to open %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi mở %s\n"
+#, c-format
msgid "Perhaps you want to run --update?\n"
msgstr "Có lẽ bạn muốn thực thi với tuỳ chọn --update?\n"
@@ -135,6 +140,7 @@ msgstr "Bị lỗi khi mở thư mục %s\n"
msgid "Failed to chdir: %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi chuyển vào thư mục: %s\n"
+#, c-format
msgid "Failed to get cwd\n"
msgstr "Bị lỗi khi xác định thư mục hiện hành\n"
@@ -154,6 +160,7 @@ msgstr "\tquay về thư mục %s\n"
msgid "Failed to download: %s\n"
msgstr "Bị lỗi trong khi lấy dữ liệu: %s\n"
+#, c-format
msgid "Failed to calloc\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát\n"
@@ -177,9 +184,11 @@ msgstr "MD5 mong đợi: [%s]\n"
msgid "File: %s/%s\n"
msgstr "Tập tin: %s/%s\n"
+#, c-format
msgid "An implementation of the Debian APT system to Slackware\n"
msgstr "Phiên bản cài đặt của hệ thống APT Debian cho Slackware\n"
+#, c-format
msgid "Usage:\n"
msgstr "Cách dùng:\n"
@@ -187,6 +196,7 @@ msgstr "Cách dùng:\n"
msgid "%s [option(s)] [target]\n"
msgstr "%s [tuỳ chọn] [hành động]\n"
+#, c-format
msgid "Targets:\n"
msgstr "Hành động:\n"
@@ -226,6 +236,7 @@ msgstr "xoá các gói phần mềm được bảo lưu"
msgid "print version and license info"
msgstr "hiển thị phiên bản và giấy phép sử dụng"
+#, c-format
msgid "Options:\n"
msgstr "Tuỳ chọn:\n"
@@ -258,24 +269,31 @@ msgstr "%s phiên bản %s\n"
msgid "regex failed on [%s]\n"
msgstr "regex bị lỗi [%s]\n"
+#, c-format
msgid "regexec failed to parse location\n"
msgstr "regexec bị lỗi khi phân tích vị trí\n"
+#, c-format
msgid "getline reached EOF attempting to read location\n"
msgstr "getline đã đến EOF khi thử đọc vị trí\n"
+#, c-format
msgid "regexec failed to parse size_c\n"
msgstr "regexec bị lỗi khi phân tích size_c\n"
+#, c-format
msgid "getline reached EOF attempting to read size_c\n"
msgstr "getline đã đến EOF khi thử đọc size_c\n"
+#, c-format
msgid "regexec failed to parse size_u\n"
msgstr "regexec bị lỗi khi phân tích size_u\n"
+#, c-format
msgid "getline reached EOF attempting to read size_u\n"
msgstr "getline đã đến EOF khi thử đọc size_u\n"
+#, c-format
msgid "error attempting to read pkg description\n"
msgstr "lỗi khi thử đọc mô tả gói phần mềm\n"
@@ -283,6 +301,7 @@ msgstr "lỗi khi thử đọc mô tả gói phần mềm\n"
msgid "Failed to realloc %s\n"
msgstr "Bị lỗi khi cấp phát thêm vùng nhớ %s\n"
+#, c-format
msgid "Failed to compile regex\n"
msgstr "Bị lỗi khi biên dịch biểu thức\n"
@@ -318,9 +337,11 @@ msgstr "%s-%s đã được gỡ bỏ\n"
msgid "Failed to compile regex [%s]\n"
msgstr "Bị lỗi khi biên dịch biểu thức [%s]\n"
+#, c-format
msgid "pkg conditional too long\n"
msgstr "điều kiện gói phần mềm quá dài\n"
+#, c-format
msgid "The following packages have unmet dependencies:\n"
msgstr "Các gói phần mềm sau đây không thoả những phụ thuộc:\n"
@@ -328,15 +349,19 @@ msgstr "Các gói phần mềm sau đây không thoả những phụ thuộc:\n"
msgid " %s: Depends: %s\n"
msgstr " %s: Phụ thuộc: %s\n"
+#, c-format
msgid "The following packages have been EXCLUDED:\n"
msgstr "Bỏ qua những gói phần mềm sau:\n"
+#, c-format
msgid "The following NEW packages will be installed:\n"
msgstr "Cài đặt những gói phần mềm sau:\n"
+#, c-format
msgid "The following packages will be REMOVED:\n"
msgstr "Gỡ bỏ những gói phần mềm sau:\n"
+#, c-format
msgid "The following packages will be upgraded:\n"
msgstr "Nâng cấp những gói phần mềm sau:\n"
@@ -363,6 +388,7 @@ msgstr "Sau khi giải nén %.1f%s không gian đĩa sẽ được sử dụng.\
msgid "Do you want to continue? [y/N] "
msgstr "Bạn có muốn tiếp tục không? [y/N] "
+#, c-format
msgid "Abort.\n"
msgstr "Không.\n"
@@ -381,9 +407,11 @@ msgstr "chỉ hiển thị URI, không lấy dữ liệu"
msgid "Package MD5 Sum: %s\n"
msgstr "Tổng MD5 của gói phần mềm: %s\n"
+#, c-format
msgid "md5 sum too long\n"
msgstr "tổng md5 quá dài\n"
+#, c-format
msgid "Reading Package Lists..."
msgstr "Cập nhật danh sách gói phần mềm..."
@@ -397,17 +425,18 @@ msgstr "bỏ qua kiểm tra phụ thuộc"
msgid "show download statistics"
msgstr "thống kê quá trình lấy dữ liệu từ kho lưu trữ"
+#, c-format
msgid "Cached\n"
msgstr "Dự trữ\n"
+#, c-format
msgid "Sources failed to download, correct sources and rerun --update\n"
-msgstr ""
-"Kho nguồn bị lỗi trong khi lấy dữ liệu, hãy sửa chữa và thực thi lại với tuỳ chọn "
-"--update\n"
+msgstr "Kho nguồn bị lỗi trong khi lấy dữ liệu, hãy sửa chữa và thực thi lại với tuỳ chọn --update\n"
msgid "specify alternate slapt-getrc location"
msgstr "chỉ định vị trí tập tin cấu hình slapt-getrc"
+#, c-format
msgid "Suggested packages:\n"
msgstr "Những gói phần mềm được đề nghị:\n"
@@ -486,9 +515,11 @@ msgstr "Verified"
msgid "Not Verified"
msgstr "Not Verified"
+#, c-format
msgid "Retrieving GPG key [%s]..."
msgstr "Retrieving GPG key [%s]..."
+#, c-format
msgid "Retrieving checksum signature [%s]..."
msgstr "Retrieving checksum signature [%s]..."
@@ -498,6 +529,7 @@ msgstr "No key for verification"
msgid "retrieve GPG keys for sources"
msgstr "retrieve GPG keys for sources"
+#, c-format
msgid "Verifying checksum signature [%s]..."
msgstr "Verifying checksum signature [%s]..."
@@ -539,3 +571,6 @@ msgstr "Package Priority: %s\n"
msgid "[pkg name] - show pkg installed files"
msgstr "[pkg name] - show pkg installed files"
+#, c-format
+msgid "Delete %s ? [y/N]"
+msgstr "Delete %s ? [y/N]"