[Slapt-get-devel] new strings to translate

J Kvalvaag jk at nerdworks.org
Tue Sep 7 17:21:39 EDT 2004


Norwegian:

> "Suggested packages:\n"
"Anbefalte pakker:\"

> "Maximum length of working directory (%d) exceeded.\n"
"Maksimal lengde på arbeidfolder (%d) er overskredet.\n"

> "Maximum length of excludes (%d) exceeded.\n"
"Maksimal lengde på eksklusjoner (%d) er overskredet.\n"


--
JoranMore information about the Slapt-get-devel mailing list